lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP CÔNG SỞ (5)

Phần 5: Lên lịch họp
41/ We need everybody’s input on this project.
Chúng ta cần sự đóng góp của mọi người cho đề án này.
43/ Let’s set it up for 9:30 Wednesday.
Vậy hãy gặp nhau vào 9 giờ rưỡi sáng thứ tư.
44/ I was hoping you would cover for me at the strategy meeting this afternoon.
Tôi hi vọng anh có thể thay thế tôi ở cuộc họp bàn chiến lược chiều nay.
45/ I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
46/ Keep to the point, please.
Xin đừng lạc đề.
47/ I think we’d better leave that for another meeting.
Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.
48/ We really appreciate your speech.
Chúng tôi thật sự trân trọng lời phát biểu của ông.
49/ I missed that. Could you say it again, please?
Tôi nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không?
50/ I’d like to express my thanks for your participation.
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về sự hiện diện của ông.

BB (st)

Bài viết liên quan:Trả lời