lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

MỘT SỐ CÂU ĐỐI THOẠI PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG ANH

What’s the rush?
Gì mà vội thế ? …

What’s so funny
Gì mà buồn cười ?

I couldn’t agree more.
Tớ không thể đồng ý hơn – “tôi đồng ý như thế ”

Stay out of this matter, please.
Làm ơn đừng có nhúng tay vào chuyện này …

Don’t just shake you head.
Làm gì đi chứ ! sao lại chỉ lắc đầu …

Don’t jump to conclusions.
Đừng có vội kết luận …

That was a lousy movie.
Đó là một cuốn Phim dỡ ẹt … !!!

Have you thought about staying home?
Bạn có nghĩ là ở nhà không ? …

I’ll come. I give you my word.
Tớ sẽ tới … Tớ giữ lời với bạn …hứa mà ! ..

I swear I’ll never tell anyone.

Tớ thề, sẽ không nói cho ai …

I’ll make it up to you.

đây là một câu nói gần như muốn chuộc tội – Tớ sẽ làm bất cứ gì bạn muốn …

I’m very / terribly awfully / extremely sorry.
3 câu nói này đều giống như : Tớ ngàn lần xin lỗi …

Forgive me for breaking my promise.
Tha cho Tớ vì tớ đã thất hứa …

BB (st)

Bài viết liên quan:Trả lời