lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

TIẾNG ANH GIAO TIẾP: CÁCH NÓI LỜI XIN LỖI

A. Khi muốn nói xin lỗi – yêu cầu ai đó lập lại việc gì:…

1.Excuse me?
Xin lỗi ?

2.Excuse me, what did you say?
Xin lỗi, bạn đã nói gì?

3. I’m sorry ?
Xin lỗi ?

4. I’m sorry, can you say that again ?
Xin lỗi, bạn có thể lập lại không?

5. Pardon ?
Xin lỗi ?

B. Khi muốn nói xin lỗi – về một việc làm sai:…

 *Thân mật

1.  I’m sorry I’m late.
Xin lỗi tôi đến trễ.

2.I’m so sorry I forgot your birthday.
Xin lỗi anh đã quên ngày sinh nhật của em.

* Trang trọng

1. I beg your pardon madam, I didn’t see you were waiting to be served.
Tôi xin lỗi bà, tôi đã không nhìn thấy bà đang chờ được phục vụ.

2. I’m awfully sorry but those tickets are sold out now.
Tôi thành thật xin lỗi nhưng những vé đó đã được bán hết rồi.

3. I must apologise for my children’s rude behaviour.
Tôi phải xin lỗi về hành vi vô lễ của các con tôi.

Bài viết liên quan:

Comments

commentsLeave a Reply