lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

NHỮNG CÂU THÀNH NGỮ SIÊU HAY

1. As black as crow……………..Đen như quạ
2. As busy as a bee……………….Chăm chỉ như ong
3. As cunning as a fox………….Ranh như cáo
4. As fat as a big………….Béo như lợn
5. As fierce as a lion……………Giữ như cọp
6. As fierce as a tiger………..Ác như hùm
7. As slippery as an eel………….Trơn như lươn
8. As slow as a tortoise………….Chậm như rùa
9. As slow as a snail………….Chậm như sên
10. As stink as a polecat………Hôi như chồn
11. As thick as ants……….Đông như kiến
12. As wet as a drowned rat……..Ướt như chuột lột
13. Like water off a duck’s back……….Như nước đổ đầu vịt
14. To fight like cat and dog…………….Đánh nhau như chó với mèo
15. To sing like a bird…………..Hót như chim
16. To stick like a leech…………….Bám dai như đỉa
17. To swim like a fish……………Bơi như rái cá
(st)

Bài viết liên quan:Trả lời