lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Sự khác nhau giữa May và Might

MAY quá khứ là MIGHT diễn đạt sự cho phép, xin phép.
Ví dụ:
May I come in?
Tôi có thể vào trong không?
Mary asked her father whether she might go to the cinema.
Mary hỏi bố cô ấy liệu cô ấy có thể đi xem phim không.
– MAY/MIGHT diễn tả khả năng có thể hay không thể xảy ra của một sự việc.
Ví dụ:
It may be very cold.
Trời có thể rất lạnh.
They thought that this result might be true.
Họ cho rằng kết quả này có thể đúng.
– Khi dùng trong câu cảm thán, MAY/MIGHT diễn tả một lời chúc.
Ví dụ:
May your trip be wonderful!
Cầu chúc cho chuyến đi của bạn thật tốt đẹp.
– MAY/MIGHT dùng trong mệnh đề theo sau động từ hope (hy vọng) và trust (tin tưởng)
Ví dụ:
I hope our plan may be successful.
Tôi hi vọng kế hoạch của chúng ta sẽ thành công.
All of us trust that he might do it.
Tất cả chúng tôi đã tin rằng anh ấy có thể làm được.
– MAY/MIGHT thường được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ.
Ví dụ:
He may not have good qualification, but he is hard. (Though he doesn’t have good qualification, he is hard)
Mặc dù anh ấy không có trình độ cao nhưng anh ấy lại là người rất chăm chỉ.
Try as she might, she could not finish her task on time. ( Though she tried hard, she could not finish her task on time.)
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy vẫn không hoàn thành công việc đúng thời hạn.
– MY/MIGHT được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích. Trong trường hợp này chúng ta cũng có thể dùng CAN/COULD thay cho MAY/MIGHT.
Ví dụ:
Linh practiced English as much as possible so that she might study abroad.
Linh luyện tập tiếng anh càng nhiều càng tốt để cô ấy có thể ra nước ngoài học.
– MIGHT không dùng MAY đôi khi được dùng trong câu để diễn tả một lời trách mắng có tính hờn dỗi.
Ví dụ:
You might focus on your exercise when I am correcting it.
Bạn nên tập trung vào bài tập khi tôi chữa nó cho bạn.

(st)

Bài viết liên quan:Trả lời