lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

TỪ VỰNG VỀ MÙA THU

Autumnal equinox /ɔ:’tʌmnəl ‘i:kwinɔks/ Thu phân (*)

Back-to-school /bæk tu sku:l/ nhập học, trở lại trường sau mùa hè

Deciduous /di’sidjuəs/ sự rụng (lá)

The Mid-Autumn Festival /’festivəl/ Lễ hội trung thu

Flu /flu/ Influenza /influ’enzə/ bệnh cúm

Harvest moon /’hɑ:vist mu:n/ trăng rằm gần Thu phân nhất

Migration /mai’greiʃn/ sự di trú (chim)

Open house /‘oupən haus/ ngày các trường đại học mở cửa cho phụ huynh, học sinh mới vào thăm quan

Persimmons /pə:’simən/ quả hồng ( Mùa thu là mùa của quả hồng chín rộ và rất ngon đấy)

Pine cone /pain koun/ quả thông

Pumpkin /’pʌmpki:n/ quả bí ngô

Quilts /kwilt/ chăn mỏng đắp mùa thu

Raking /reikiɳ/ cào lá rụng

Fall rally /fɔ:l ‘ræli/ mít-ting, tụ họp mùa thu

Recreation /,rekri’eiʃn/ vui chơi, giải trí

Scarecrows /’skeəkrou/ bù nhìn

Sleet /sli:t/ mưa tuyết (chỉ có ở mùa thu xứ lạnh)

Snuggle /’snʌgl/ xích lại, kéo ai lại gần ôm

Thanksgiving /’θæɳks,giviɳ/ Lễ Tạ ơn

Trick or treat /trik ɔ: tri:t/ một phong tục của trẻ em vào đêm Halloween

(*) Thu Phân là Ngày Mặt Trời đi qua xích đạo, có ngày và đêm dài bằng nhau trên khắp Trái Đất, vào ngày 22, 23 hoặc 24 tháng chín dương lịch, ở bắc bán cầu được coi là giữa mùa thu; cũng là tên gọi một trong hai mươi bốn ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung Quốc.

 

Bài viết liên quan:

Comments

commentsLeave a Reply