lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Quy tắc viết Headlines trong tiếng Anh

Các bài báo tiếng Anh thường viết Headlines rất ngắn gọn và thường thấy ngữ pháp không theo cấu trúc thông thường. Tuy nhiên, đó không phải là viết sai mà có một vài quy tắc rất đơn giản giúp bạn có thể dễ dàng viết headlines cho các bài báo hay mẩu tin trong tiếng Anh.

Quy tắc 1: Các headlines thường sử dụng “to” để nói về thời gian trong Tương lai; thì Quá khứ để nói về sự kiện xảy ra trong quá khứ xa; và sử dụng thì Hiện tại đơn để nói về các sự kiện đã xảy ra ở gần thời điểm nói.

Ví dụ 1: Nasa is going to lauch a new Mars probe next month.
-> Nasa to launch new Mars probe.
Ví dụ 2: A bear attacked villagers in Madagasca last month.
-> Bear attacked villagers.

Ví dụ 3: President George Bush annouced subtantial increases in Homeland Security budget yesterday.
-> Bush announces budget increases.

Quy tắc 2: Mạo từ (a, an, the), tính từ và ngày tháng cụ thể ít được sử dụng khi viết Headlines; danh từ, động từ chính, và các khoảng thời gian thường được sử dụng.

Ví dụ: The city theatre had to close for a week because of a bomb attack.
-> City theatre closed a week.

Quy tắc 3: Nếu câu chính ở thể bị động, bỏ động từ “be” và giữ nguyên quá khứ phân từ.

Ví dụ: The famous Mona Lisa painting has been stolen from Louvre (famous museum in Paris, France).
-> Mona Lisa was stolen.

headlines trong tiếng anh
headlines trong tiếng anh

Bài viết liên quan:Author: Trung Tâm Anh Ngữ LESH
Học Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh phỏng vấn, tiếng anh thương mại, tiếng anh toeic, tiếng anh toefl, tiếng anh dành cho thiếu nhi, giao tiếp xin việc, cv phỏng vấn, phản xạ tiếng anh

Trả lời