lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Phân biệt Gonna, Gotta, Kinda

Do you want a drink?
Do you wanna drink?
D’you wanna drink?
D’ya wanna drink?
Ya wanna drink?
Wanna drink?
.
Người học Tiếng Anh thường bối rối khi bắt gặp những từ chẳng đâu vào đâu trên facebook hay youtube như gonna, wanna, gotta, kinda… Vậy thế chúng nó là cái gì ?
.
Câu trả lời: Người ta gọi hình thức từ này là Rút gọn. Ví dụ khi bạn NÓI “Give me” thật nhanh, thì nó sẽ trở thành Gimme.
Sau đây là một vài hình thức rút gọn mà chúng ta thường gặp trong Tiếng Anh:
• GIMME = give me
• Gimme your money.
• Can you gimme a hand?
• GONNA = going to
• Nothing’s gonna change my love for you (cũng là tên một bài hát nổi tiếng đấy)
• I’m not gonna tell you.
• What are you gonna do?
• GOTTA = (have) got a
• I’ve gotta pen.
• Have you gotta car?
• GOTTA = (have) got to
• I gotta go now.
• Have they gotta work?
• INIT = isn’t it
• That’s crazy, init?
• Init ?
• KINDA = kind of
• She’s kinda cute.
• Are you kinda mad at me?
• LEMME = let me
• Lemme go!
• He didn’t lemme see it.
• WANNA (1) = want to
• I wanna go home.
• I don’t wanna go.
• Do you wanna watch TV?
• WANNA (2) = want a
• I wanna coffee.
• I don’t wanna thing from you.
• Do you wanna beer?

(st)

Bài viết liên quan:Trả lời