lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Những thành ngữ trái nghĩa trong tiếng anh

Những thành ngữ trái nghĩa trong tiếng anh

Bất cứ sự việc gì, luôn luôn tồn tại hai mặt của cùng một vấn đề. Và trong tiếng Anh cũng không ngoại lệ. Một số câu thành ngữ trái nghĩa trong tiếng anh sẽ có câu thành ngữ tương đương và câu trái nghĩa.

• All good things come to those who wait.
BUT
Time and tide wait for no man.

Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi.

NHƯNG

Thời gian không chờ đợi bất kì ai.

 

• The pen is mightier than the sword.
BUT
Actions speak louder than words.

Ngòi bút sắc hơn bảo kiếm.

NHƯNG

Hành động có giá trị hơn lời nói.

 

• Wise men think alike.
BUT
Fools seldom differ.

Những người khôn ngoan thì suy nghĩ giống nhau.

NHƯNG

Những kẻ ngu ngốc hiếm khi suy nghĩ khác người.

 

• The best things in life are free things.
BUT
There’s no such thing as a free lunch.

Những gì cho không là những thứ đáng quý nhất trên cuộc đời.

NHƯNG

Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho.

 

• Slow and steady wins the race.
BUT
Time waits for no man.

Chậm mà chắc.

NHƯNG

Thời gian chẳng chờ đợi ai.

 

• Look before you leap.
BUT
Strike while the iron is hot.

Cẩn tắc vô áy náy.

NHƯNG

Do dự thì thua thiệt.

 

• Do it well, or not at all.
BUT
Half a loaf is better than none.

Được ăn cả, ngã về không.

NHƯNG

Thà có còn hơn không.

 

• Birds of a feather flock together.
BUT
Opposites attract.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

NHƯNG

Nam châm trái cực thì hút nhau.

 

• Don’t cross your bridges before you come to them.
BUT
Forewarned is forearmed.

Đừng nên nói trước kẻo bước không qua./Đừng cầm đèn chạy trước ô tô/Đừng có lo bò trắng răng.

NHƯNG

Biết trước là sẵn sàng trước.

• Doubt is the beginning of wisdom.
BUT
Faith will move mountains.

Nghi ngờ là khởi đầu của sự thông thái.

NHƯNG

Lòng tin sẽ di chuyển được cả núi non.

 

• Great starts make great finishes.
BUT
It ain’t over ’till it’s over.

Đầu xuôi đuôi lọt.

NHƯNG

Còn nước còn tát.

 

• Practice makes perfect.
BUT
All work and no play makes Jack a dull boy.

Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi.

NHƯNG

Làm mà không chơi khiến con người ta mụ người.

 

• Silence is golden.
BUT
The squeaky wheel gets the grease.

Im lặng là vàng.

NHƯNG

Con có khóc mẹ mới cho bú.

 

• You’re never too old to learn.
BUT
You can’t teach an old dog new tricks

Học không bao giờ là muộn.

NHƯNG

Tre già khó uốn.

 

• What’s good for the goose is good for the gander.
BUT
One man’s food is another man’s poison.

Ai cũng như ai.

NHƯNG

Thức ăn của người này là thuốc độc với người khác.

 

• Absence makes the heart grow fonder.
BUT
Out of sight, out of mind.

Sự xa cách làm nên sự trìu mến/nuông chiều trong tình yêu.

NHƯNG

Xa mặt cách lòng.

 

• Too many cooks spoil the broth.
BUT
Many hands make light work.

Lắm thầy thối ma.

NHƯNG

Đoàn kết là sức mạnh.

 

• Hold fast to the words of your ancestors.
BUT
Wise men make proverbs and fools repeat.

Nên tuân thủ lời dạy của tổ tiên.

NHƯNG

Người khôn làm nên lời dạy còn kẻ khờ thì làm theo.

 

Bài viết liên quan:Author: Trung Tâm Anh Ngữ LESH
Học Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh phỏng vấn, tiếng anh thương mại, tiếng anh toeic, tiếng anh toefl, tiếng anh dành cho thiếu nhi, giao tiếp xin việc, cv phỏng vấn, phản xạ tiếng anh

Trả lời