lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

NHỮNG DANH TỪ SỐ NHIỀU BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ANH

Ai cũng biết số nhiều của boy là boys, friend là friends, nghĩa là chỉ đơn giản thêm một chữ s vào cuối là xong. Tuy nhiên không phải tính từ nào cũng theo quy tắc đó. Dưới đây là một vài danh từ số nhiều bất quy tắc trong tiếng Anh để các bạn tham khảo nhé  😯 

.

knife ~ knives
life ~ lives
wife ~ wives
half ~ halves
wolf ~ wolves
loaf ~ loaves
potato ~ potatoes
tomato ~ tomatoes
volcano ~ volcanoes
cactus ~ cacti
nucleus ~ nuclei
focus ~ foci
sheep ~ sheep
deer ~ deer
fish ~ fish (sometimes)
man ~ men
foot ~ feet
child ~ children
person ~ people
tooth ~ teeth
mouse ~ mice
analysis ~ analyses
crisis ~ crises
thesis ~ theses
 
BB (st)

Bài viết liên quan:

Comments

commentsLeave a Reply