lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Những câu tiếng Anh hay về cuộc sống

1. Don’t make her a mother when you’re not ready to become a father- Đừng làm cô ấy trở thành một người mẹ,khi bạn chưa sẵn sàng làm một người cha

2. Don’t tell me what you think I want to hear.Tell me the truth- Đừng nói với tôi những gì bạn muốn tôi phải nghe.Hãy nói với tôi sự thật.

3. If you don’t do it in front of me,then don’t do it behind my back- Nếu bạn không làm điều đó trước mặt tôi, thì đừng làm nó sau lưng tôi

4. An apology has three parts “I’m sorry” , “It’s my fault”,and “How can I make things better”.The last part is most important- Một câu xin lỗi có 3 phần ” tôi xin lỗi”, “Đây là lỗi của tôi” , và “Làm thế nào để tôi làm mọi việc tốt hơn đây”.Phần cuối cùng là quan trọng nhất

5. Sometimes, It’s better to smile than to explain why you’re sad- Đôi khi,tốt nhất là bạn nên cười hơn là giải thích tại sao bạn đang buồn

6. People don’t leave because things are hard.They leave because it’s no longer worth it- Mọi người không rời bỏ vì mọi việc khó khăn , họ rời bỏ vì điều đó không còn xứng đáng nữa

7. A simple “bye” can make us cry ,a simple “joke” can make us laugh, and a simple ” care” can make us fall in love- Một lời ” tạm biệt” đơn giản có thể khiến ta khóc, một lời ” đùa” đơn giản có thể khiến ta cười, và một lời ” quan tâm” đơn giản có thể khiến ta yêu nhau

8. Bad relationships change good people- Một mối quan hệ xấu sẽ thay đổi những người tốt

9. Learn to forgive- Học để thứ tha.

10. The closer you let people get to you,the easier it gets for them to hurt you- Bạn càng để mọi người gần bạn bao nhiêu,thì càng dễ dàng để họ tổn thương bạn bấy nhiêu

11. Never compare your relationship with someone else’s .You don’t know what they’re going through- Đừng bao giờ so sánh mối quan hệ của bạn với một ai khác.Bạn đâu biết họ đã trãi qua những gì đâu

12. Arguments are fine .It is in the human nature to argue.It’s normal but if it is “daily occurrence”, you might have a problem-Tranh cãi là tốt, bản chất con người là tranh cãi, nó bình thường thôi.Nhưng nếu nó là sự kiện diễn ra hằng ngày, có lẽ bạn đang gặp vấn đề

13. Never leave without saying ” I love you”.You never know when it could be the last time- Đừng bao giờ rời đi mà không nói ” tôi yêu bạn”.Bạn không bao giờ biết được khi nào là lần cuối cùng

Bài viết liên quan:

Comments

commentsAuthor: Trung Tâm Anh Ngữ LESH
Học Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh phỏng vấn, tiếng anh thương mại, tiếng anh toeic, tiếng anh toefl, tiếng anh dành cho thiếu nhi, giao tiếp xin việc, cv phỏng vấn, phản xạ tiếng anh

Leave a Reply