lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Những câu nói tiếng Anh đọc xong là líu cả lưỡi

Tongue Twister

1
I saw Susie sitting in a shoe shine shop.
Where she sits she shines, and where she shines she sits.
2
Sheena leads, Sheila needs.
3
The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.
4
Can you can a can as a canner can can a can?
5
You cuss, I cuss, we all cuss, for asparagus!
6
Six sick hicks nick six slick bricks with picks and sticks.

7I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won’t wish the wish you wish to wish.

8Stupid superstition! (khe khe ngắn nhưng cũng ko dễ đọc đâu ):D

líu cả lưỡi
líu cả lưỡi

9There was a fisherman named Fisher
who fished for some fish in a fissure.
Till a fish with a grin,
pulled the fisherman in.
Now they’re fishing the fissure for Fisher.

Bài viết liên quan:Author: Trung Tâm Anh Ngữ LESH
Học Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh phỏng vấn, tiếng anh thương mại, tiếng anh toeic, tiếng anh toefl, tiếng anh dành cho thiếu nhi, giao tiếp xin việc, cv phỏng vấn, phản xạ tiếng anh

Trả lời