lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

MỘT SỐ CÁCH DIỄN ĐẠT VỀ THỜI GIAN

– Khi muốn nói về vấn đề đến sớm hay muộn:
 I arrived at the meeting early.
 I was half an hour early

 I was on time (tôi đến đúng giờ)

 I arrived three quarters of an hour late (muộn 45 phút)

– Khi muốn nói mình tiêu dùng thời gian làm việc gì đó, có thể sử dụng 4 động từ sau:
 Spend time + Ving: dùng thời gian làm việc gì đó
 Lose time + Ving: tốn thời gian làm gì đó nhiều hơn khoảng thời gian đã dự định
 Waste time + Ving: lãng phí thời gian làm việc gì đó
 Save time by Ving: tiết kiệm thời gian bằng cách làm gì đó

Eg:

I usually spend 30 minutes every morning checking my email.
We lost 20 minutes changing a tyre. (Chúng ta tốn tận 20 phút để thay lốp xe)
I wasted 2 weeks waiting for a reply to my letter.
We saved 2 hours by getting a direct flight to Hong Kong.

(BB -st)

Bài viết liên quan:

Comments

commentsLeave a Reply