lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Kiến thức về Câu đề nghị

D/ Perhap you would mind: Có lẽ ông/anh phiền..
Dùng Perhaps để nhấn mạnh rằng những người khác sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Nó thường ít được dùng ở đầu một đoạn hội thoại hoặc đầu một lá thư.


Perhaps you would let me know when your new stock arrives.
= Please let me know when your new stock arrives.


E/ Would you like to….= Please …

“Would you like to” cũng được dùng trong câu đề nghị


Would you like to take a seat?= Please take a seat.
Mời ngồi

F/ If
Dùng khi bạn yêu cầu ai làm việc gì đó một cách lễ độ.


If you could just come this way,sir.
Xin ngài vui lòng đi lối này.

G/ I would/should be grateful if you would…
Dạng câu đề nghị trang trọng, thường dùng trang thư từ, nhưng vẫn có thể được dùng trong văn nói.

I should be very grateful if you would let me know if you have any vacancies.
(Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh cho tôi biết nếu như anh có bất cứ vị trí công việc nào còn trống.)

I/ I wish you would..
Dùng để nhấn mạnh người khác được yêu cầu/nên làm việc gì.

I wish you would give me a hand.
(Xin hãy giúp tôi một tay.)

K/ Do you think / I wonder if/I was wondering if + S+could+…..

Do you think you could lend me $ 100?
(Anh có nghĩ tôi có thể mượn anh 100 USD không?)
=Xin hãy cho tôi vay 100 đô.
(st)

Bài viết liên quan:

Comments

commentsLeave a Reply