lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

Câu điều kiện hiểu ngầm – Implied conditions

Ví dụ:

a. I would have gone with you, but I had to study.

b. I never would have succeeded without your help.
Mệnh đề If thường được hiểu ngầm, không nói rõ. Các động từ điều kiện vẫn được dùng trong mệnh đề chỉ kết quả.


Câu (a): điều kiện được hiểu ngầm = nếu tôi không phải học.
Câu (b): điều kiện được hiểu ngầm = nếu anh không giúp tôi.

c. She ran; otherwise, she would have missed her bus.
Câu (c): mệnh đề if được hiểu ngầm = nếu như cố ấy không chạy.

 

Bài viết liên quan:

Comments

commentsLeave a Reply