lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

7 Thành ngữ hay gặp trong Tiếng Anh giao tiếp

1.An arm and a leg: đắt đỏ

Eg: It cost me an arm and a leg to buy this car.

2. Over the moon: vô cùng hài lòng, vui thích

Eg: I was over the moon when I passed the exam.

3. Jumping the gun: làm một việc gì đó quá sớm

Eg: You are taking your IELTS test next week?? Aren’t you jumping the gun.You’ve only just started studying.

4. Once in a blue moon: rất hiếm khi xảy ra

Eg: He visits his parents once in a blue moon.

5. A piece of cake: dễ vô cùng

Eg: I reckon getting a band 800 in TOEIC will be a piece of cake! I’m very good at English.

6. A drop in the ocean: một phần cực kì nhỏ bé của 1 thứ vô cùng lớn

Eg: The money sent by comic relief to help poverty in Africa is just a drop in the ocean. They need far more than this.

7. Actions speak louder than words: làm thì hay hơn nói

Eg: We have to actually do something about dirty food. Actions speak louder than words.

Bài viết liên quan:Trả lời