lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

15 CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HẰNG NGÀY

15 CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HẰNG NGÀY

1. Right on! (Great!) – Quá đúng!

2. I did it! (I made it!) – Tôi thành công rồi!

3. Got a minute? – Có rảnh không?

4. About when? – Vào khoảng thời gian nào?

5. I won’t take but a minute. – Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

6. Speak up! – Hãy nói lớn lên.

7. Seen Melissa? – Có thấy Melissa không?

8. So we’ve met again, eh? – Thế là ta lại gặp nhau phải không?

9. Come here. – Đến đây.

10. Come over. – Ghé chơi.

11. Don’t go yet. – Đừng đi vội.

12. Please go first. After you. – Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau.

13. Thanks for letting me go first. – Cám ơn đã nhường đường.

14. What a relief. – Thật là nhẹ nhõm.

15. What the hell are you doing? – Anh đang làm cái quái gì thế kia?

(st)

Bài viết liên quan: