lich-khai-giang ĐĂNG KÝ TEST FREE phat-am-online khuyen-mai-hot Phone:0915118608
0915118608 Gọi ngay 0915118608 SMS

1 SỐ CỤM TỪ CHỈ SỰ ĐỒNG TÌNH HAY BẤT ĐỒNG 1 CÁCH LỊCH SỰ

1. Nếu không muốn bày tỏ ý kiến cá nhân quá mạnh dẫn đến tranh cãi, bạn có thể dùng những mẫu câu sau:
In my opinion… (Theo ý kiến của tôi…)
If you ask me… (Nếu bạn hỏi tôi…)
The point is… (Vấn đề là…)
Wouldn’t you say that…? ( Bạn sẽ không nói rằng… chứ?)
Don’t you agree that…? (bạn có đồng ý là… không?)
As I see it… (Như tôi hiểu nó…)
I’d just like to say I think that… (Tôi chỉ muốn nói tôi nghĩ rằng…)
I sometimes think that… (Đôi khi tôi nghĩ rằng…)
Well, I’ve heard that… (À, tôi có nghe là…)
Do you think it’s right to say that…? (Anh có nghĩ nó đúng khi nói rằng…?)
It’s my feeling that… (Tôi cảm thấy là…)

2. Khi đồng tình với ý kiến người khác nêu ra, bạn có thể dùng các mẫu sau:
Exactly. (Chính xác)
That’s just what I was thinking. (Đó chính là những gì tôi đang nghĩ.)
You know, that’s exactly what I think. (Anh biết đấy, đó chính xác là những gì tôi nghĩ.)
That’s a good point. (Thật là một ý hay.)

3. Khi không đồng tình:
Yes, that’s quite true, but… (Ừ, điều đó khá đúng, nhưng…)
I’m not sure if I agree… (Tôi không chắc là tôi đồng ý…)
I’m afraid I disagree.. (Tôi e rằng tôi không đồng ý..)

BB (st)

Bài viết liên quan:Trả lời