ho so xin viec bang tieng anh Archives - LESH.VN

Bùng nổ khuyến mãi


Tag archive for ‘ho so xin viec bang tieng anh’

Tổng hợp 1000 idioms rất hay

One – at one time: thời gian nào đó đã qua – back to square one: trở lại từ đầu – be at one with someone: thống nhất với ai – be/get one up on someone: có ưu thế hơn ai – for one thing: vì 1 lý do – a great one for sth: […]

Tên cách loài hoa trong tiếng Anh

Đây là tên gọi một số loài hoa trong tiếng Anh, nghe mà đã thấy ngát mùi hương rồi ^^, các bạn gái chắc sẽ thik chủ đề này ^^ Cherry blossom : hoa anh đào Lilac : hoa cà Areca spadix : hoa cau Carnation : hoa cẩm chướng Daisy : hoa cúc Peach […]

Câu hỏi hay gặp trong tiếng Anh phỏng vấn

1. “Tell me a little about yourself.” You should take this opportunity to show your communication skills by speaking clearly and concisely in an organized manner. Because there is no right or wrong answer for this question, it is important to appear friendly. Short Answers “I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My […]

Đăng kí online nhân ngay ưu đãi
trung tâm tiếng anh | trung tam tieng anh | tiếng anh giao tiếp | tieng anh giao tiep